Zwemclub ‘Antwerpen United Swimming – BRABO’ verenigt als koepel-club de zwemverenigingen KAZSCMZVASVAZZIK als effectieve leden.

Een Raad van Bestuur, samengesteld uit telkens één afgevaardigde per deelnemende vereniging en een Sporttechnisch Bestuur behartigen respectievelijk de bestuurlijke en sporttechnische aspecten.

Zwemmers of zwemsters, die voorheen via de deelnemende clubs aangesloten waren bij de VZF, blijven lid van hun moederclub, maar nemen deel aan zwemcompetities onder de BRABO-licentie.

Dit zijn de clubrecords onder de BRABO koepel :

BRABO_Club_records_50M

BRABO_Club_records_25M

U kan ons steeds contacteren op :

Antwerpen United Swimming BRABO vzw
Zetel: Gebroeders Blommestraat 9, 2140 Borgerhout
Emailadres: secretaris@braboswim.be