Zwemclub ‘Antwerpen United Swimming – BRABO’ is gestart als een samenwerkingsverband tussen zeven Antwerpse zwemclubs. Dit zijn de Antwerpse Zwemclub Scaldis (AZSC), de Merksemse Zwemvereniging (MZV-A), Zwemclub Olympic Antwerpen (ZOLA), Zwemclub Schoten (ZS), Sorghvliet Zwemclub Hoboken (SOZ), Zwemclub Iloka Kapellen (ZiK) en Sport Vereniging Aartselaar Zwemmen (SVAZ).

Reeds in de vorige eeuw droomde een drietal Antwerpse trainers, Jan Van den Bosch (ZS), Edwin Vinken (MZV-A) en Leo Van Hooydonck (ZiK en AZSC), van een fusie of een samenwerkingsverband in het Antwerpse. Het bleef echter bij dromen.

In 2002 was de tijd rijp en zagen ook de besturen het nut in van een samenwerkingsverband. Na een jaar intensief voorbereidend werk kwam begin 2003 zwemclub ‘Antwerpen United Swimming – BRABO’ tot stand. De Sportraad van de Stad Antwerpen en later ook het stadsbestuur hadden een gezonde belangstelling voor dit gedurfd project. Toen de vzw. ‘Topsport Antwerpen’ werd opgericht en de Stad Antwerpen ook nog de nodige fondsen vond om sportclubs financieel te ondersteunen, kwam ook ‘BRABO’ hiervoor in aanmerking. Door een nauwkeurig uitgewerkt en toekomstgericht beleidsplan geniet ‘BRABO’ ondertussen van een financiële tegemoetkoming van ‘t Stad.

Ook de provincie Antwerpen laat zich niet onbetuigd. Het Camille Paulusfonds, opgericht in 2006 en gericht op de breedtesport, ondersteunt het Brabo project sinds 2007 om haar werking aan de basis verder uit te bouwen.

Dankzij deze middelen kan BRABO een professionele coach in dienst nemen en een dito omkadering kunnen uitbouwen. Momenteel zijn er drie kernploegen, bestaande uit een veertigtal zwemmers, gehuisvest in het Antwerpse Wezenbergbad.

Zwemclub BRABO is daarom zowel de Stad Antwerpen als de Provincie Antwerpen enorm dankbaar en heeft de grote plicht om het vertrouwen van beide met een gezonde werking en topprestaties op Vlaams, Belgisch, Europees, Wereld en Olympisch niveau te verzilveren.