Tot onze spijt heeft het bestuursorgaan van BRABO gisterenavond moeten beslissen om de wedstrijd Lange Afstand van zondag 4 december 2022 te annuleren.

Het probleem was een tekort aan officials. Hierdoor dreigde de wedstrijd dubbel zo lang te duren als normaal werd berekend.

BRABO excuseert zich voor deze laattijdige beslissing en voor het ongemak.