Indien u bij de titel spontaan aan Kerst denkt, think twice. Dit is “serious business” voor de zwemmers, want rond deze tijd van het jaar verschijnt steeds de geupdate versie van de Rudolphtabel.

Deze tabel gaat over de waardebepaling van een tijd in de zwemsport. Dat is sterk afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de zwemmer, de gezwommen afstand, de zwemstijl en ook de andere gezwommen tijden.

Dr. Klaus Rudolph stelde een tabel samen die de omslag maakt van een tijd gezwommen in een 50m bad, naar een puntensysteem van 1 tot 20. De gekende Rudolphtabel.

Hierdoor is een vergelijking mogelijk tussen verschillende leeftijden en zelfs tussen mannen/vrouwen. Voor de bepaling van limiettijden is deze tabel een veel gebruikt en internationaal erkend systeem. Zo ook binnen BRABO. Algemeen genomen geldt een mimimum van 13 Rudolphpunten voor een mogelijke toetreding tot de Selectieploeg en méér dan 16 punten voor de Kernploeg.

Bovendien kan de prestatieontwikkeling van een zwemmer objectief naar leeftijd geïnterpreteerd worden. De tijden per leeftijd worden jaarlijks herbekeken en aangepast aan de individuele records per categorie/zwemstijl en dus op basis van de records per leeftijdscategorie. Een zwemmer moet zich dus ontwikkelen om jaar na jaar hetzelfde aantal punten te behouden.

De waarde van de punten:

·        Wereldniveau = 20 punten

·        Aansluiting wereldniveau = 19 punten

·        Nationaal topniveau = 17/18 punten

·        Aansluiting nationaal topniveau = 16 punten

·        Hoger clubniveau = 14/15 punten

·        Middel clubniveau = 13 punten

·        Lager clubniveau = 11 punten

·        Ontwikkelingsfase = 1-10 punten

De Rudolphtabel voor het jaar 2018 vindt u hier.

Daarnaast zijn er ook de de Fina-scores waarbij de gezwommen tijd als absolute waarde wordt bekeken. Er is dus geen correctie naar leeftijd. De Fina-score stijgt naargelang de tijd beter wordt, waarbij een waarde van 1000 punten of méér als een toptijd op wereldniveau wordt beschouwd. De basistijden worden elk jaar bepaald op basis van het laatste wereldrecord dat is goedgekeurd door FINA.

Voor de geïnteresseerden, er is een FINA point calculator applicatie beschikbaar op de FINA website, waarbij de omzetting van een tijd naar punten mogelijk is.